تصاویر شعب آموزشی اسکیت بازار | فروشگاه اسکیت بازار | سراسر ایران

برگزاری جشنهای شاد (تولد) - دبستان رشد فرمانیه - تابستان 95

یکی از عکس های قدیمی- حدود 6 سال قبل - شعبه اسبق اسکیت بازار مربی خانم فرهنگ

شعبه آموزشی اسبق اسکیت بازار در مجموعه کشوری 

اسکیت ونشاط - مدرسه بهشتی (شعبه سابق بخش آموزشی اسکیت بازار) سال 92 -

از مربیان شعبه سابق آموزشی اسکیت بازار (آکادمی اسکیت فرهنگ)

پ

پشت صحنه فیلم آموزش اسکیت ساخته اسکیت بازار و آکادمی اسکیت فرهنگ سال 93

+

پشت صحنه فیلم آموزش اسکیت ساخته اسکیت بازار و آکادمی اسکیت فرهنگ سال 93

مدرسه رشد دختران تابستان 1934

خانم فرهنگ -مصاحبه زنده شبکه جام جم 

خانم فرهنگ -مصاحبه زنده شبکه جام جم

فیلم آموزشی ویدئویی آکادمی اسکیت فرهنگ

مدرسه رشد پسران

مسابقات منطقه 3 سال 1393 -آکادمی اسکیت فرهنگ

مربی -آکادمی اسکیت فرهنگ سال 1392

مدرسه رشد پسران 1394

از شعب آکادمی اسکیت فرهنگ سال 1392

از شعب آکادمی اسکیت فرهنگ سال 1394

تولد فرزند شما در آکادمی اسکیت فرهنگ سال 1393