تکنولوژی GT در فریم های نوین چیست؟؟؟ | فروشگاه اسکیت بازار | سراسر ایران

این آشکار است که چرخهای اسکیت در طول مسابقه یا تمرین فشار زیادی را تحمل می کنند، فشارها و ضربه های پیاپی را جذب می نمایند. هر اسکیت باز فشار مخصوص و منحصر به فردی را در طول زمان حرکت به اسکیت وارد می کند، اسکیترهای (اسکیت بازها) سرعت، فشارهای سریع و با تواتر در زمان کوتاه، استقامتیها طولانی و مداوم به اسکیتها فشار می آورند.

بسیاری از قهرمانان از فشار را از مرکز کف پا تا پاشنه پا وارد میکنند، در حالی که خیلی ها این فشار را از مرکز به نوک پنجه اعمال می کنند؛ تعداد کمی اسکیتر پا را از مرکز کف پا به چهار چرخ به طور مساوی منتقل می کنند.

به عنوان مثال مشهورترین مورد که این عمل را به درستی انجام می دهد چاد هدریک مبتکر تکنیک دبل پوش است که تا کنون بیشترین عناوین قهرمانی جهان را در رولراسکیت و قهرمانی های المپیک را در آیس اسکیت در کارنامه خود دارد. هدریک دارای این توانایست تا با انتقال نیروی مناسب به مرکز بوت بتواند ماکسیمم سرعت را کسب کند؛ به طوری که از 4 چرخ به طور مساوی استفاده شود. او با این روش می تواند با کمترین اتلاف انرژی، بیشترین سرعت و جابجایی را داشته باشد.

با توجه به این نکته علمی میتوان پی برد که بوسیله تکنولوژی GT میتوان بیشترین فشار را به مرکز فریم اعمال کرد.

در رشته های گوناگون مانند هاکی، نمایشی و اسکیت روی یخ که هر کدام دارای تیغه های کوتاه و بلند می باشند، سعی بر اعمال نیرو بر مرکز فریم و بوت است. اگر شما بخواهید سرعت خود را به نهایت توانتان برسانید یا سرعت خود را ثابت نگه دارید، گشت آوری وزن یا تکنولوژی GT نقش بسیار مهم و کلیدی را برای شما به ارمغان خواهد آورد و شما در یک وضعیت استاندارد قرار می گیرید.

این تکنولوژی در فریم برخی برندها مانند لوئیجینو به خوبی مشهود است.

نگارش: امیررضا بحرینی