تویسترهای رولربلید | فروشگاه اسکیت بازار | سراسر ایران

تفاوت اسکیتهای رولربلید مدل تویستر با یکدیگر

دانلود فایل

در این فایل میتوانید به صورت یکجا تفاوت اسکیتهای تویستر(Twister) برند رولربلید (Rollerblade) را ببینید. این تفاوتها بسیار جزیی است و دید بهتری در خرید به شما میدهد چرا که برخی از این تفاوتها ممکن است به کار شما نیاید ولی با ندانستن آن هزینه بیشتری متحمل شوید.

ورود به دسته برند رولربلید (Rollerblade)